Cartas, imvitazions, salutazions

Cómo fer...? Cartas, imvitazions, salutazions...

Dende aquí t’aduyamos a escribir cartas, imvitazions, salutazions, e tot lo que te pete pa relazionar-te.

Si tiens bel texto que traduzir a l’aragonés e no sabes fer-lo,

¡Pasa por a Ofizina e t’aduyamos!